Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2012

lumos
4338 a21c
Reposted fromivaszkowowa ivaszkowowa viaanybodyshit anybodyshit
lumos


We're gonna make them proud.
[x]
Reposted fromzoozia zoozia viaanybodyshit anybodyshit
lumos
6421 dbf4
Reposted fromEphemeral Ephemeral viaanybodyshit anybodyshit
lumos
5641 7202
Reposted fromniceshot niceshot

August 23 2012

lumos
Samotni ludzie nie lubią słuchać o związkach. To tak, jakbyś przyniosła piwo na spotkanie AA.
— Callie Torres

August 22 2012

lumos
lumos
I co to ma być. Mówiłeś, że ,tego typu' rzeczy nie są w stylu Twojej soup!
lumos
nie pozwól zupie wystygnąć.
— nigdy
Reposted fromjethra jethra viasoulforme soulforme
lumos
7541 d401 500
Reposted fromcaataleya caataleya viasoulforme soulforme
lumos
a wrzesień tylko popierdoli wszystko jeszcze bardziej
— nocne paranoje
lumos
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? 

— Stanisław Barańczak
Reposted fromuhuhu uhuhu
lumos
(...) miłość jest zawsze skomplikowana. Ale i tak ludzie muszą próbować się kochać, kochanie. Czasem musimy łamać sobie serca. To dobry znak, mieć złamane serce. Oznacza, że czegoś próbowaliśmy. 

— E. Gilbert

Reposted fromuhuhu uhuhu
lumos

Jak się ciebie poprzytula to będziesz lepsza.

Reposted fromika ika viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 21 2012

lumos
Niespokojnie zerkałem na Ciebie, i chciałem
wierzyć, że z tego, o czym myślisz, część jest o mnie...
— VNM feat. Marysia Starosta - Dym
lumos
- Przecież się rozstaliśmy.
- Rozstanie nie oznacza końca uczuć.
— Dan & Serena.
Reposted fromlivhanna livhanna vianiceshot niceshot
lumos
Reposted fromsowaaa sowaaa via272 272
lumos

smutno mi,

bez Twoich uśmiechów, 

bez Twoich mrugnięć oczu.

Reposted fromcaataleya caataleya via272 272
lumos
3159 0d98
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca via272 272
lumos
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa via272 272
lumos
Po jakim czasie zapomina się zapach kogoś, kto nas kochał?
— Anna Gavalda, "Kochałem ją"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl